Muziekvereniging
Prins Bernhard

In Memoriam

Pieter Riewert Buitenwerf

Op 28 augustus 2012 is op 52 jarige leeftijd van ons heengegaan onze voorzitter, lid en muziekvriend Pieter Riewert Buitenwerf. Pieter heeft binnen onze vereniging de functie vervult van voorzitter. Pieter werd voorzitter van onze vereniging op het moment dat de vereniging het moeilijk had. Pieter dacht altijd in mogelijkheden en niet in beperkingen. Zo iemand had de vereniging op dat moment nodig. Al gauw zag Pieter eerder de mogelijkheden om de vereniging uit het slop te trekken, dan de beperkingen. Uitgangspunt van Pieter hierbij was altijd dat niet het bestuur, maar de leden de vereniging vormen. Door (bestuurs)taken uit te besteden aan de leden, vergroot je de betrokkenheid van de leden, zodat het op den duur “hun” vereniging zou worden. Deze aanpak bleek succesvol en zorgde ervoor dat het weer beter ging met de vereniging. Pieter noemde zichzelf altijd een luie voorzitter. Wij zouden dit anders willen betitelen. Pieter beschikte over een totaaloverzicht wat er zich zoal speelde binnen de vereniging en greep pas in als voorzitter als het fout dreigde te gaan. Niet eerder en niet later.

Pieter dacht altijd groots. Ook weer geheel in de trend van zijn denken in mogelijkheden en niet in beperkingen; ook als het financieel niet altijd haalbaar was. Gelukkig stond Pieter open voor tegenargumenten. En als deze goed onderbouwd waren, dan pastte Pieter zijn mening hierop aan. Pieter was altijd direct en duidelijk in zijn bewoordingen en meningen. Bovendien had Pieter altijd een mening wat je hem ook vroeg. Hierdoor ontstond er geen communicatieruis en wist iedereen precies wat van hem of haar verlangd werd.

Pieter zijn manier van leidinggeven kenmerkte zich vooral door de mensen in hun waarde te laten. Iedereen was voor Pieter even belangrijk en Pieter wist ook een ieder bij een discussie en bij het verenigingsgebeuren te betrekken. Hierdoor voelde iedereen zich even belangrijk voor de vereniging. En de vereniging had er baat bij. Ook kenmerkend voor de manier van Pieter zijn leidinggeven was om vooruit te kijken en niet meer achterom. Wat geweest is, is geweest en vandaag leg je de basis voor morgen, was altijd één van Pieters uitgangspunten.

Naast voorzitter was Pieter binnen onze vereniging ook actief als muzikant. Pieter vond het belangrijk dat een voorzitter deel uitmaakte van de vereniging, zodat hij als voorzitter precies wist wat er binnen de vereniging leefde en hierop tijdig kon inspringen. Pieter heeft binnen onze vereniging tenorsaxofoon gespeeld. Ook als muzikant dacht Pieter in mogelijkheden en niet in beperkingen. Pieter vond altijd mogelijkheden en oplossingen om lastige muziekstukken te spelen op zijn saxofoon. De aanwezigheid van Pieter was sfeerbepalend tijdens de repetities. Op het moment dat er stiltes vielen tijdens een repetitie, dan wist Pieter deze altijd op een leuke manier te doorbreken. Repetities waarbij Pieter aanwezig was, waren dan ook nooit saai.

Pieter kon enorm genieten als iedereen binnen de vereniging druk met allerlei zaken bezig was voor de vereniging, terwijl Pieter genietend van een sigaartje alles gadesloeg.

Door het heengaan van Pieter heeft de vereniging een uitstekende voorzitter verloren die duidelijk zijn stempel heeft gedrukt op de nieuwe koers van de vereniging wat onder zijn leiding is ingezet. Ook in de saxofoonsectie zal de inbreng van Pieter als muzikant gemist worden. Een lege stoel is iets wat je niet wilt binnen een vereniging.

Pieter, bedankt voor alles wat je voor onze vereniging hebt betekend!

Het bestuur, dirigent en leden van muziekvereniging Prins Bernhard uit Termunten